Aktualności 2014 i 2013

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 17.12.2014r.

  W dniu 17 grudnia 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga wygłosiła konferencję - Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Brama modlitwy wejściem w nowe życie.
4. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
a) Program Życia i Posługiwania na rok 2015 - propozycja - dyskusja.
b) pismo ojca delegata Krzysztofa Górskiego i Przewodniczącej Rady Prowincjalnej OCDS Rity Widuch na Święta Bożego Narodzenia.
c) pozostałe spraw wspólnoty:
- Kongres OCDS - lipiec 2015.
- możliwość nabycia ksiąg liturgicznych dla Wpólnoty,
- informacja o prowincjalnych rekolekcjach formacyjnych
7.Rekreacja - dzielenie się opłatkiem.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 03.12.2014r.

  W dniu 3 grudnia 2014r prowadziliśmy na spotkanie modlitewne "Na Horebie".
  Spotkaliśmy się w kaplicy św. Floriana budowanego kościoła w Jankowicach Rybnickich. Nieszporami, medytacją tekstu Pisma Świętego, uwielbieniem Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami z parafii.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 19.11.2014r.

   W dniu 19 listopada 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga wygłosiła konferencję - Wiernosć konstytucjom skarbem wspólnoty.Troska o życie duchowe we wspólnocie - Sposób wizytowania klasztorów,.
4. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Omówiliśmy bieżace sprawy wspólnoty:
- Ustalenie terminu rekolekcji wspólnoty na 12 - 14 czerwca 2014r w Rybniku - Chwałowicach,
- wybranie celu na nowy rok formacyjny i środków do jego osiągnięcia ( krótka informacja - przygotowanie do określenia celów w grudniu).
- kolejne spotkanie modlitewne "Na Horebie".
- s. Renata - informacja o materiałach diakoni Kunegundy Siwiec,
- informacja o kongresie OCDS w lipcu 2014 w Tarnowie.
7. Edward podał informacje o Szkaplerzu Karmelitanskim i ruchu Bractw Szkaplerznych.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 13.11.2014r.

  W dniu 13 listopada 2014r prowadziliśmy na spotkanie modlitewne "Na Horebie".
  Spotkaliśmy się w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach. Nieszporami, medytacją tekstu Pisma Świętego, uwielbieniem Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wypełniliśmy listopadowy wieczór.
Następne spotkanie modlitewne odbędzie się 3 grudnia 2014r. w kaplicy budowanego kościoła w Jankowicach Rybnickich o godzinie 16.00.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 14.10.2014r.

  W dniu 14 października 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Powitalismy ojca Włodzimierza i rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Omówiliśmy bieżace sprawy wspólnoty:
- informacja o wyjeździe do Krakowa na uroczystosci rozpoczynające rok jubileuszowy 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa - 11.10.2014.
- 13.11.2014 - planowane spotkanie modlitewne "Na Horebie" - parafia Chwałowice.
- propozycje kolejnych spotkań w parafiach Rybnika oraz sąsiadujących,
- prowadzenie różańca w parafii Chwałowice w dniu 15.10.2014
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w trakcie której przyrzeczenia definitywne złożyła Renata.
6. Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję "Kierownictwo duchowe".
7. Rekreacja - radosna agapa.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

 

Złożenie przez Renatę przyrzeczeń definitywnych

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 17.09.2014r.

 W dniu 17 września 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
- termin następnego spotkania - 14.10.br,
- wyjazd do Krakowa na uroczystości rozpoczęcia jubileuszu 500 - lecia urodzin św. Teresy od Jezusa w dniu 11.10.2014,
- rezygnacja z tegorocznych rekolekcji wspólnotowych - brak wolnych miejsc w ośrodkach rekolekcyjnych,
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Jadwiga wygłosiła konferencję - Prawdziwy "pokój pocałunkiem ust Twoich". Budujemy przyjaźń z Przyjacielem - na podstawie dzieła św. Teresy od Jezusa "Podniety miłości Bożej".
7. Edward podał informacje o Szkaplerzu Karmelitanskim i ruchu Bractw Szkaplerznych.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 18.06.2014r.

W dniu 18 czerwca 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Powitalismy ojca Włodzimierza i rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Jadwiga wygłosiła konferencję "Pierwszeństwo dobra wspólnego - List do Donii Mari de Mendoza nr 41".
5. Dyskusja na temat spotkań - "Na Horebie", dary na Misje ( s.Renata), pielgrzymka do Siwcówki: 27.06 - piesza, 28.06 - uroczystości.
6. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
7. Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję "Apostolat powołaniem członka wspólnoty karmelitańskiej".
8. Rekreacja: agapa, informacja - XVI Ogólnopolskie Spotkanie Szkaplerzne w dniu 19.07.2014
9. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 21.05.2014r.

W dniu 21 maja 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
5. Jadwiga wygłosiła konferencję "Co chcesz czynić ze mną ?" Razem wzrastamy w naszym powołaniu. Poezje św.Teresy od Jezusa - Wiersz : Z krzyżem przez życie.
6. Pogodny wieczór - Poznaję siebie, by móc lepiej służyć wspólnocie.
7. Omówiliśmy bieżace sprawy Wspólnoty:
a/ dyskusja na temat spotkań modlitewnych "Na Horebie",
b/ rozdanie folderów,
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Sprawozdawczo - wyborcze spotkanie Wspólnoty w dniu 09.04.2014r.

 W dniu 9 kwietnia 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na spotkaniu sprawozdawczo - wybordczym. W spotkaniu tym wzięli udział: o. Łukasz Kasperek - delegat prowincjalny ds OCDS oraz Brygida Bogacka - przedstawicielka Rady Prowincji ds OCDS. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w trakcie której homilię wygłosił o. Łukasz Kasperek.
3. Przewodniczący Wspólnoty Edward Szweda, odpowiedzialna ze formację Teresa Amalio, skarbnik Andrzej Dziewior przedstawili sprawozdanie z działalności Wspólnoty za lata 2011 - 2014. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez członków Wspólnoty.
4. Dokonano wyboru nowej Rady Wspólnoty i jej przewodniczącego.
Przewodniczącym wspólnoty został Wojciech Drygalski. Oprócz niego do Rady Wspólnoty weszli: Jadwiga Drawińska, Edward Szweda, Renata Adamska.
5. Funkcję odpowiedzialnej za formację na kolejną kadencję przyjęła Teresa Amalio.
6. Członkowie wybranej Rady złożyli przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.
7. Delegat prowincjalny o. Łukasz Kasperek złożył życzenia wybranej Radzie.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Przysięga członków nowowybranej Rady

 

 Kurs dla Rad Wspólnot Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych 28 - 30.03.2014r.

 W dniach 28 - 30.03.2014r reprezentanci naszej Wspólnoty wzięli udział w kursie dla Rad Wspólnot Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach. Było to spotkanie omawiające ostatni rok działalności wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Dzieliliśmy się sukcesami i problemami w życiu wspólnotowym.

 

 

W trakcie konferencji

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 19.03.2014r.

W dniu 19 marca 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
5. Jadwiga wygłosiła konferencję "Solidarni i troskliwi w radości, pracy i cierpieniu. Konstytucje św. Teresy".
6. Omówiliśmy bieżace sprawy Wspólnoty:
a/ przyjęliśmy projekt folderu,
b/ omówiono organizację spotkania sprawozdawczo - wyborczego ( 09.04.2014 godz.16:00),
c/ przedstawiono bieżącą korespondencję
d/ w trakcie rekreacji omówiono inne bieżące sprawy,
7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 19.02.2014r.

W dniu 19 lutego 2014r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
5. Jadwiga wygłosiła konferencję "Wzrastanie w poznaniu i miłości Trójcy Świętej".
6. Omówiliśmy bieżace sprawy Wspólnoty:
a/ przedstawiono Sprawozdanie za rok 2013 oraz Program działania na rok 2014 - zostały przyjęte przez członków wspólnoty,
b/ ustalono termin spotkania sprawozdawczo - wyborczego na 09.04.2014 godz.16:00,
c/ przedstawiono bieżącą korespondencję
d/ w trakcie rekreacji omówiono inne bieżące sprawy,
7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Noworoczne wspólne spotkanie Wspólnot - Tyskiej i Rybnickiej - w dniu 18.01.2014r.

W dniu 18 stycznia 2014r członkowie Wspólnot: Rybnickiej i Tyskiej razem spotkali się; tym razem w Rybniku - Chwałowicach.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele - sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Mszę świętą celebrował ojciec Włodzimierz Tochmański.
Podczas Mszy św. przyrzeczenia definitywne złożyły dwie siostry ze Wspólnoty Tyskiej.

Po Eucharystii uczestniczyliśmy w agapie w Domu Parafialnym.
W trakcie spotkania między innymi wylosowaliśmy osoby z drugiej wspólnoty, za które będziemy się modlić.
Czas upłynął nam na śpiewaniu kolęd i wspólnych rozmowach.

Nasi goście z Tychów

 

 Wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

 

 

 

 

 Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26.12.br odszedł do Domu Ojca w wieku 64 nasz brat św. p. Marian Drawiński.
 Pogrzeb odbył się w dniu 28.12.2013 r w parafii p.w. św. Stanisława biskupa męczennika w Żorach o godz 12:00.
 Odszedł Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej, aktywny członek Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego Wspólnoty w Rybniku.
 Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wieczna niech mu świeci; niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
 Prosimy o modlitwę.

 

 

 

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 18.12.2013r.

W dniu 18 grudnia 2013r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy spotkanie modlitwą i odmówiliśmy dziesiątkę różańca.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Teresa poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
5. Jadwiga wygłosiła konferencję - Modlitwa wewnętrzna i jej owoce - sprawozdania duchowe.
7. W trakcie rekreacji omówiliśmy bieżace sprawy Wspólnoty, w tym Program Życia i Posługiwania na 2014 rok.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 20.11.2013r.

W dniu 20 listopada 2013r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy spotkanie modlitwą i odmówiliśmy dziesiątkę różańca.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga wygłosiła konferencję "Szkoła modlitwy św. Teresy od Jezusa" - VII mieszkanie.
4. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Jadwiga wygłosiła konferencję "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE List apostolski Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i do wiernych o różańcu świętym ".
7. W trakcie rekreacji omówiliśmy bieżace sprawy Wspólnoty.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

Comiesięczne spotkanie wspólnoty w dniu 16.10.2013r.

W dniu 16 października 2013r członkowie rybnickiej wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Powitalismy ojca Włodzimierza i rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję "Błogosławiony Jan Paweł II a Karmel".
4. Uczestniczyliśmy w nabożeństwie różańcowym w kościele.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w trakcie której przyrzeczenia czasowe złożyli Jadwiga i Marian.
6. W trakcie rekreacji i agapy, w której wziął udział również ks. proboszcz Teodor Suchoń, omówiliśmy bieżace sprawy Wspólnoty.
7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

 

 

 

Przyrzeczenia czasowe Jadwigi i Mariana.

 

Wspólne spotkanie Wspólnot - Tyskiej i Rybnickiej - w dniu 21.09.2013r

 W dniu 21 września 2013r członkowie Wspólnot: Rybnickiej i Tyskiej razem spotkali się w Tychach.

 Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą święta wraz z jutrznią w kościele św. Jana Chrzciciela.
 Mszę świętą celebrowali wspólnie ojciec Włodzimierz Tochmański oraz ksiądz Jan Pietryga - opiekun Tyskiej wspólnoty.

 Po Eucharystii przejechaliśmy do dzielnicy Wilkowyje, gdzie w ogródku Andrzeja Płaszczycy uczestniczyliśmy w agapie.
 Każdy z obecnych powiedział parę słów o sobie oraz o swojej drodze do i w Karmelu.
 Wspólnie omówiliśmy wiele interesujących nas spraw.

 

 Dziękujemy wspólnocie Tyskiej za wspaniałe przyjęcie i gościnność.

 

 

Joomla templates by a4joomla