Informacje ogólne

 

 

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych
pod wezwaniem  św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 w Rybniku
 
 
Nazwa Zakonu:    Świecki Zakon Karmelitów Bosych
Nazwa łacińska:  Ordo Saecularis Carmelitarum Discalceatorum
W skrócie :           OCDS
 
Wspólnota należy do Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. 
 
Miejsce spotkań : przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach.
44-206 Rybnik- Chwałowice;     ul. Działkowców 1
 
 
 
  Świecki Zakon Karmelitów Bosych jest katolickim stowarzyszeniem wiernych, publicznym stowarzyszeniem, będącym w więzi prawnej z Zakonem Karmelitów Bosych.
 Normalną strukturę świeckiego zakonu stanowią grupy, które jako braterskie wspólnoty członków żyją i wyrażają jedność ideałów. Grupy te zapewniają sobie cenne pomoce duchowe i przyczyniają się z obopólną korzyścią do rozwoju kontaktów z całym zakonem.
  Założeniem formacji karmelitańskiej jest budowanie postawy kontemplacyjnej zgodnie z charyzmatem Karmelu. Wyrazem takiej postawy jest nawiązywanie osobistej, coraz głębszej więzi z Bogiem Trójjedynym, poprzez modlitwę medytacyjną, naśladowanie Chrystusa oraz odkrywanie obecności kochającego Boga w świecie - aby z karmelitańską żarliwością nieść Go braciom, wraz z Maryją - cichą i pokorną służebnicą Pańską - Królową Karmelu.
  Apostolat Świeckiego Karmelu opiera się głównie na osobistym i wspólnotowym, coraz ściślejszym, zjednoczeniu z Trójcą Przenajświętszą oraz na świadectwie życia modlitwy.
  Polega on na gotowości podjęcia każdego rodzaju działalności apostolskiej - szczególnie w służbie powołań, dzieł misyjnych i przedsięwzięć Zakonu, np. przy nauczaniu modlitwy, w działalności rekolekcyjnej, administracyjnej czy zwykłej pomocy kapłanom. 

 

Joomla templates by a4joomla