Bractwa Szkaplerzne

 

 
  Bractwo Szkaplerzne jest formą pomocy w rozwijaniu pobożności poprzez nabożeństwo do Matki Bożej. Jego zasadniczym celem jest kształtowanie w osobie wierzącej serca oddanego Jezusowi na wzór Maryi poprzez naśladowanie Jej cnót, zwłaszcza czystości, pokory, prostoty i miłości bliźniego.
 
 
Szkaplerz pierwotnie to szata wierzchnia, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i plecy. Medalik szkaplerzny przedstawia z jednej strony Najświętsze Serce Jezusa, a z drugiej obraz Najświętszej Maryi Panny. Szkaplerz sukienny i medalik szkaplerzny mają taką samą wartość duchową. Chociaż przyjęcie powinno dokonać się przy pomocy szkaplerza sukiennego, można go później, według osobistego uznania, zastąpić medalikiem szkaplerznym.
 
 
 
 
 
  Bractwo Szkaplerzne przy Parafii p.w. św. św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach pod patronatem św. Rafała Kalinowskiego.
 
Członkowie Bractwa spotykają się w każdy drugą środę  miesiąca o godz. 16:30.
 
Przebieg spotkań:
Modlitwa
Medytacja karmelitańska
Konferencja formacyjna
Nieszpory o Najświetszej Maryi Pannie
Msza Święta.

 

Moderatorem Bractwa jest ks. Dawid Dyrcz, Animatorką Joanna Cofalik , Z-cą Animatora Jadwiga Drawińska OCDS Rybnik

 

Joomla templates by a4joomla