FRAGMENT "KSIĘGI ŻYCIA" ŚW. TERESY OD JEZUSA

 
   ...Duch mój, zdawało mi się, cały był pogrążony w Bogu i na wskroś przeniknięty owym majestatem, który już przedtem nieraz oglądałam. W tym majestacie dane mi było zrozumienie prawdy, która jest dopełnieniem wszystkich prawd; jak się to stało, tego określić nie mogę, bo nic nie widziałam. Usłyszałam te słowa,   nie widząc tego, kto je mówił, ale wyraźnie czując, że mówi je samaż Prawda:
 
  Niemała to rzecz, którą dziś tobie czynię, i jest to jedna z największych łask, jakie Mi zawdzięczasz; bo wszelkie szkody i nieszczęścia, jakie przychodzą na świat, powstają stąd, że ludzie nie znają jasno i nieobłudnie prawd Pisma świętego: a przecie nie masz w nim jednej joty, która by się nie spełniła.
 
 Mnie się zdawało, że zawsze tak w Pismo wierzyłam, i że wszyscy wierni czynią podobnież. A Pan rzekł mi:
 
 O córko, mało jest takich, którzy by Mię kochali w prawdzie! Gdyby Mię kochali, nie ukrywałbym przed nimi tajemnic swoich. Czy wiesz, co to znaczy kochać mię w prawdzie? Znaczy to: rozumieć, że wszystko, cokolwiek mi się nie podoba, jest kłamstwem. Prawdy tej jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz, jaką z niej dusza twoja korzyść odniesie.
 
 Jakoż i zrozumiałam, za co niech będą dzięki Panu, bo od tego czasu zachwycenia wszystko, co nie zmierza do służby Bożej, taką mi się ukazuje marnością i kłamstwem, że słów mi nie staje na wyrażenie tego...
 
Jeżeli chcesz zapoznać się z codziennymi rozważaniami na innych stronach :
 
WITRYNA KARMELITÓW BOSYCH - www.karmel.pl - WYBIERZ:  Codziennik
 
WITRYNA GOSCIA NIEDZIELNEGO "WIARA" - WYBIERZ: 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla