Matka Boża z góry Karmel

 

 
  To właśnie na słynnej górze Karmel na wybrzeżu palestyńskim Prorok Ognia - Eliasz, dostrzegł niewielką chmurkę, która w okresie wielkiej suszy zapowiadała ożywczy deszcz mający spaść na wysuszoną ziemię. Dzięki nadnaturalnej intuicji poznał, że ta zwykła chmura symbolizuje ową błogosławioną Niewiastę, zapowiedzianą później przez proroka Izajasza ("Oto Dziewica pocznie i wyda na świat Syna"), tę, która będzie Matką Zbawiciela. Z Jej dziewiczego łona miał wyjść Ten, który obmywając swoją krwią ziemię wysuszoną przez grzech, otworzy ludziom bramy łaski.
 
 Wedle tradycji z następców Eliasza wziął początek zakon karmelitów, dla którego Najświętsza Maryja jest Matką i ozdobą, wedle słów Izajasza "Chwała Libanu dana jest jej, ozdoba Karmelu i Saronu" (Iz 35,2).
 
 
 Karmelici na górze Karmel wybrali Maryję swę Panią i Patronką, nazywali się braćmi Maryi. 

 

 
Znak szkaplerza - dar Maryi
 
  Szymon Stock urodził się w roku 1165 w Anglii. Matka Boża wyjawiła mu swoje pragnienie, aby przyłączył się do mnichów, którzy mieli przybyć do Anglii z góry Karmel w Palestynie, "przede wszystkim dlatego, że mnisi ci w szczególny sposób oddali się Matce Boga".
  Dnia 16 lipca 1251 r. święty Szymon Stock otrzymuje szkaplerz - najbardziej niezwykły znak zbawienia, jaki kiedykolwiek był dany człowiekowi.

 

 

Szkaplerz - ten niezwykły dar został natychmiast rozpowszechniony wszędzie tam, gdzie znajdowały się siedziby karmelitów i poświadczony licznymi cudami, które za jego sprawą dokonały się w wielu miejscach.
 Znak szkaplerza to przede wszystkim dar Maryi. Zaprasza nim do coraz doskonalszego zawierzenia się Jej matczynemu sercu,ponieważ o sami nic dobrego nie możemy uczynić. Podążanie do Boga jedynie własnymi siłami daje niewielkie owoce.
 Zawierzenie Maryi otwiera przed nami możliwość skuteczniejszego podążania drogami duchowego rozwoju. Poprzez szkaplerz Maryja przynosi dla nas łaskę i pomaga osiągnąć wiele duchowych dóbr, wśród których największą jest Jej obietnica zachowania od wiecznego potępienia. Nie samo noszenie szkaplerza, ale upodobnienie się do Matki Jezusa w sposobie postępowania daje człowiekowi wewnętrzną pewność szczęśliwego przejścia przez próg wieczności.
 
 
 Konstytucja Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych tak mówi o kontemplacji Maryi jako Matki i Siostry:
 
 W wewnętrznym dynamizmie naśladowania Jezusa Karmel kontempluje Maryję jako Matkę i Siostrę, jako "doskonały wzór ucznia Pana", i dlatego stanowi Ona wzór życia członków Zakonu. Dziewica Maryja ogłasza w Magnificat zerwanie ze starym światem i zapowiada początek nowego, w którym Bóg zrzuca władców z tronów i wywyższa pokornych. Maryja opowiada się po stronie pokornych i ogłasza sposób działania Boga w historii. Dla świeckich karmelitów Maryja jest wzorem pełnego poświęcenia Królestwu Bożemu. Uczy nas słuchania słowa Bożego w Piśmie świętym i w życiu, wierzenia w nie w każdych okolicznościach, aby żyć jego wymaganiami. I to nie zawsze rozumiejąc wielu rzeczy, zachowując i rozważając wszystko w swoim sercu (Łk 2, 19, 50-51), aż przyjdzie światło wraz z modlitwą kontemplacyjną.
 
Joomla templates by a4joomla