Konstytucje i Statut

 

  Reguła "pierwotna" - pochodzi z XIII wieku. Między rokiem 1206 a 1214 patriarcha jerozolimski Albert napisał na prośbę pustelników regułę zwaną regułą karmelitańską.

 

 

 

  Konstytucje- sposób, w jaki wprowadza się regułę w życie, wskazuje dokument, który nazywa się konstytucjami zakonu. Konstytucje zakonu są dla wszystkich trzech form inne, ale wszystkie wynikają z reguły, która jest wspólna dla całego zakonu karmelitów bosych. Nie możemy mówić o trzech zakonach, tylko o trzech sposobach życia karmelitańskiego ; tj. Karmelici Bosi, Karmelitanki Bose i Świecki Karmel. Charyzmat OCDS i jego misja w Kościele są takie same jak Zakonu OO. Karmelitów Bosych - Karmelu Terezjańskiego.
  Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w wersji aktualnej zatwierdzone zostały przez Kongregacją Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 16 lipca 2003 roku.
 
 
 

 

  Statut - jest to zbiór przepisów dotyczących organizacji, zakresu i sposobu działania. Dla naszej Wspólnoty będącej podstawową strukturą Świeckiego Zakonu obowiązujący jest Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej.
  Został on w wersji aktualnej zatwierdzony przez Definitorium Generalne OCD w dniu 5 maja 2006 roku.
  Z pełnym tekstem konstytucji i statutu można zapoznać się na stronie internetowej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych pod adresem : www.ocds.org.pl
Joomla templates by a4joomla