SZKAPLERZ MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL

 

 

 

  Od ponad siedmiu wieków w powszechnym użyciu jest Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel. Jest to znak wyrażający macierzyńską miłość Maryi, oraz nasze przyjęcie i odwzajemnienie tej miłości.
  Słowo "szkaplerz" oznacza szatę wierzchnią, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny przygotowując się do codziennej pracy.
 Historia szkaplerza karmelitańskiego zaczyna się od objawienia się Maryi św. Szymonowi Stockowi. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej. 16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu szkaplerz koloru brunatnego, rzekła: "Umiłowany synu! Przyjmij Szkaplerz Twojego Zakonu. Przywilej dla ciebie i Karmelitów. Kto w nim umrze, to jest w Szkaplerzu, nie zazna ognia wiecznego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Interwencja Maryi okazała się skuteczna; jeszcze przed swoją śmiercią Szymon Stock mógł bez przeszkód, zaopatrzony w listy polecające papieża, zakładać nowe klasztory: m.in. w Brukseli, w Liege, w Gandawie, w Utrechcie.
  W XIV w. Najświętsza Maryja Panna ukazała się papieżowi Janowi XXII i poleciła szczególną opiekę nad "Jej Zakonem karmelitańskim". Obiecała obfite łaski i zbawienie należącym do Zakonu, którzy wiernie wypełniają swe śluby, a także należącym do Bractwa Szkaplerznego, którzy będą naśladować jej cnoty i modlić się za Kościół. W końcu obiecała wszystkim nadzwyczajną łaskę, znaną pod nazwą "przywileju sobotniego": "Ja, ich Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci, wyzwolę ich z czyśćca i zawiodę na górę życia wiecznego".
  Stolica Apostolska zaliczyła Szkaplerz do sakramentaliów. Swą władzą potwierdziła przywileje Szkaplerza, opierając ich skuteczność na modlitwach całego Kościoła.
  Szkaplerz zaczął symbolizować specjalną wieź Karmelitów z Maryją, do czego przyczyniła sie wielowiekowa tradycja o maryjnym objawieniu i nadaniu przywilejów tym, którzy ten szkaplerz noszą.
Ze strony czcicieli Maryi szkaplerz symbolizował ufnosc pokladaną w Jej Macierzyńskiej Miłości, co prowadziło do skutecznego wstawiennictwa przed Bogiem odnośnie wiecznego zbawienia. Przyjmując Jej Opiekę w całym życiu, szkaplerz wyrażał pragnienie naśladowania Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu.
  Wychodzac z wielowiekowej tradycji Zakonu, potwierdzonej przez autorytet Kosciola, Szkaplerz wyraża wspolnotę z Maryją zobowiązując do naśladowania Pana Jezusa jak to czyniła Ona, doskonały wzór wszystkich uczniów Chrystusa.
 
 
 
Maryja uczy nas:
 Żyć w otwartości na działanie Boga przyjmujac w życiu Jego wolę; słuchać Słowa Bożego przekazanego w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła, odkrywać Je w życiu, przyjmowac Je i wprowadzać w czyn; nieustannie modlić się szukając i odkrywając Boga obecnego we wszystkich okolicznościach życia; być blisko naszych braci i sióstr znajdujących się w potrzebie i solidaryzowac sie z nimi.
 
 
 
 
Wskazówki praktyczne:
 
  Szkaplerz przystosowany do użytku wiernych świeckich złożony jest z dwóch prostokątnych wycinków brązowego sukna wełnianego połączonych dwoma tasiemkami. Wymiary płatków mogą być dowolne. Jest on niejako zminimalizowanym habitem. Zwykle na obu płatkach jest umieszczony wizerunek lub symbol Pana Jezusa, i Matki Bożej Szkaplerznej.
  Medalik szkaplerzny został wprowadzany jako forma zamienna szkaplerza płóciennego w 1910 r.. Prośbę o to skierowali górnicy, których szkaplerz płócienny szybko się brudził i niszczył. Wierni noszący medalik uczestniczą we wszystkich przywilejach duchowych wynikających z noszenia tradycyjnego szkaplerza. Należy jednak zauważyć, że medalik nie wyraża w pełni bogatej symboliki szkaplerza mini-habitu. Jedna strona medalika winna przedstawiać wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a drugi Serca Pana Jezusa. Przyjęcie do rodziny szkaplerznej może nastąpić jedynie szkaplerzem płóciennym.
  Należy w tym miejscu wspomnieć wielką miłość papieża Jana Pawła II do duchowości karmelitańskiej, do której przyznawał się publicznie, nazywając się wcześniej tercjarzem Karmelu i nosząc karmelitański szkaplerz.
 
 
 
 
Na zdjęciu przedstawiony jest szkaplerz Jana Pawła II znajdujący się
w Sanktuarium Św. Józefa - w klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach
 
Joomla templates by a4joomla