Powołanie

 

 

 

Specyficzne elementy powołania karmelity świeckiego:
 
1. Żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, poddając się opiece Najświętszej Dziewicy, której życie stanowi dla Karmelu wzór do naśladowania i upodobnienia się do Chrystusa;
2. Poszukiwać "mistycznego zjednoczenia z Bogiem" na drodze kontemplacji i działalności apostolskiej działając w służbie Kościołowi;
3. Nadawać szczególnego znaczenia modlitwie, która powinna prowadzić do przyjaznego obcowania z Bogiem, nie tylko w czasie modlitwy, lecz także w życiu codziennym. Zaangażowanie w życie modlitwy wymaga słuchania słowa Bożego i liturgi, karmienia się wiarą, nadzieją i przede wszystkim miłością, aby żyć w obecności żywego Boga;
4. Przenikać modlitwę i życie zapałem w atmosferze ludzkiej i chrześcijańskiej wspólnoty; przeżywać ewangeliczne zaparcie się siebie;
5. Uwydatniać w zaagażowaniu ewangelizacyjnym apostolat duchowości jako szczególną współpracę Świeckiego Zakonu, wiernego swojej karmelitańsko-terezjańskiej tożsamości.
  Kandydaci zasadniczo przyjmowani są od 18 do 50 roku życia (w późniejszym wieku za zgodą Rady Wspólnoty).
  Świeccy karmelici składają przyrzeczenia życia w duchu błogosławieństw oraz ewangelicznych rad czystości (wg stanu), ubóstwa i posłuszeństwa.
 
Elementy powołania realizuje się między innymi poprzez:
 
1. Praktykę trwania w Bożej obecnosci.
2. Codzienne odmawianie Liturgii Godzin.
3. Udział w codziennej Eucharystii.
4. Codzienną półgodzinną medytację, czytanie Pisma Świętego oraz dzieł Świętych Karmelu.
5. Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach Wspólnoty oraz w corocznych rekolekcjach wspólnotowych.
6. Stała praktykę nawrócenia i oczyszczania serca.

 

Joomla templates by a4joomla