Rekolekcje naszej rybnickie wspólnoty 

 
Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych
 
Rybnik 12 - 14.06.2017r

 

 

 

Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje” -

  

  W dniach od 9 do 11 czerwca 2017 roku nasza wspólnota przeżywała swoje coroczne rekolekcje. Uczestniczyły w nich też osoby, które nie należą do świeckiego Karmelu. Rekolekcje odbywały się w domu parafialnym sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach. Ojciec Włodzimierz Tochmański – asystent naszej wspólnoty - w naukach rekolekcyjnych poprowadził nas w głębię duchowości maryjnej. W roku setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie wsłuchiwaliśmy się w przesłanie, które Piękna Pani, za pośrednictwem trojga ubogich pastuszków, skierowała do świata. Ono jest wciąż aktualne, ono jest skierowane do każdego z nas. Maryja pod krzyżem zgodziła się przyjąć nas jako swoje dzieci. Odtąd, jako nasza Matka, Królowa i Siostra, towarzyszy nam w drodze Prowadzi nas ku Chrystusowi. Przez Maryję, z Maryją i w Maryi droga do nieba jest pewna bo, jak obiecała w Fatimie: „Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

 

 

  Rozpoczęliśmy w piątek po południu konferencją ojca Włodzimierza. Wieczorna Eucharystia połączona była z nieszporami. Po niej radowaliśmy się pogodnym wieczorem , podczas którego dzieliliśmy się doświadczeniem tego co każdy z nas otrzymał i otrzymuje w Karmelu.

  Wieczorne wystawienie Najświętszego Sakramentu, kompleta i Apel Jasnogórski zakończyły pierwszy dzień naszego rekolekcyjnego wyciszenia.

  Sobota rozpoczęła się jutrznią i modlitwą własną w ciszy. Wsłuchiwaliśmy się po niej w kolejną konferencję ojca Włodzimierza. O godz.11.uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas której trzy nasze siostry : Teresa Borowska, Dorota Bożko i Jolanta Markiewicz, złożyły swoje przyrzeczenia czasowe.

 

 

 

 

 

  O godzinie 15. zgromadziliśmy się na Koronce do Bożego Miłosierdzia, po niej była modlitwa wewnętrzna do treści Ewangelii na sobotę.

  Czas wolny wielu z nas wykorzystało na rozmowę z ojcem Włodzimierzem. Kolejna rekolekcyjna konferencja poprzedziła wspólnotowy pogodny wieczór. Po kolacji modliliśmy się Liturgią Godzin ( nieszpory, a późnym wieczorem kompleta).

  Na zakończenie dnia i przez całą noc osoby chętne ( a tych nie brakowało) mogły adorować Jezusa Eucharystycznego.

  Niedzielnym rankiem zakończyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Po jutrzni i śniadaniu wysłuchaliśmy ostatniej już konferencji ojca Włodzimierza. Po niej uczestniczyliśmy w Eucharystii w liturgiczną Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niedzielnym obiadem zakończyliśmy nasze wspólnotowe rekolekcje, wdzięczni Bogu za ten święty czas skupienia, modlitwy i braterskiej wspólnotowej radości. Niech Przenajświętsza Trójca wynagrodzi ojcu Włodzimierzowi rekolekcyjny trud, niech Mu obficie błogosławi. A w nas niech wzrasta, przynosząc obfite owoce, posiane ziarno słowa Bożego.

 

 

 

  Był to wyjątkowy czas, choć każdy z nas przeżył go inaczej. Świadczą o tym wypowiedzi niektórych uczestników rekolekcji – członków naszej wspólnoty:

 

 

 

Brygidapogłębiła się moja relacja z Matką Bożą, wzbudziło się we mnie większe pragnienie naśladowania Jej

 

 

 

 

 

 

 

Krystynamocno przeżyłam liturgię, zwłaszcza Eucharystię, przebywanie z Panem w czasie nocnej Adoracji, spotkanie z braćmi i siostrami

 

 

 

 

 

 

 

Ryszardmogłem głębiej wniknąć w istotę duchowości Maryjnej. Niepokalane Serce Maryi jest przeze mnie umiłowane i czczone

 

 

 

 

 

 

 

Dorotabardzo mocno przeżyłam przyrzeczenia, utwierdziłam się w przekonaniu, że Karmel jest moją drogą, a Maryja nie tylko moją Matką, ale też i Siostrą.

 

 

 

 

 

Robertw nowy sposób spojrzałem na postać Maryi, stała mi się bardziej bliska. Rekolekcje wzbudziły we mnie pragnienie pogłębienia wiedzy w zakresie duchowości

 

 

 

 

 

 

 

Teresa B. – bardzo mocno przeżyłam składane przeze mnie przyrzeczenia,

doświadczyłam miłości Boga i wspólnoty

 

 

 

Magdaprzez te rekolekcje Jezus szerzej otworzył mi oczy na Maryję, Mogłam Ją

lepiej poznać i bardziej do Niej przylgnąć. Mam predykat zakonny Magda od

Maryi Matki Pięknej Miłości. Jej miłość pociąga mnie do zachwytu Bogiem.

Cieszę się Panem i moją wspólnotą.

 

 

 

Gerard - rekolekcje uświadomiły mi, jak bardzo Matka Boża pragnie pomóc swoim dzieciom w drodze do Niebieskiej Ojczyzny. Postanowiłem uczynić wszystko co jest w mojej mocy, aby Ją wesprzeć poprzez modlitwę i zachętę drugiego. Postanowiłem codziennie odmówić różaniec w intencji nawrócenia grzeszników oraz ofiarować Msze św. w intencji naszej ojczyzny.

 

 

 

 

 

 

Renatapogłębiłam moją wiedzę o Maryi, Bóg zasiał w czasie tych rekolekcji we mnie ziarno, niech ono wzrasta i przynosi owoc na Jego i Maryi chwałę

 

 

 

 

 

 

Teresa A.podczas tych rekolekcji trzy nasze siostry, a moje duchowe córki, złożyły czasowe przyrzeczenia- bardzo to przeżyłam. Poczułam się we wspólnocie rodzinnej świeckiego Karmelu. Poruszyło mnie maryjne wezwanie do pokuty i nawrócenia. Bardzo mi dużo dały głębokie konferencje ojca Włodzimierza, Maryja jest mi bardzo bliska dzięki nim. Ożyły wspomnienia dotyczące mojego nawrócenia – to Maryja przyprowadziła mnie do Jezusa.

 

 

 

 

Zapraszamy do wysłuchania Konferencji i homilii z opisanych rekolekcji:

 

Konferencja 1

 

 

Konferencja 2

 

 

Konferencja 3

 

Konferencja 4

 

 

Homilia 1

 

 

Homilia 2

 

 

Homilia 3

 

 

 

 </

Joomla templates by a4joomla