REKOLEKCJE  WSPÓLNOT RYBNICKIEJ I TYSKIEJ

 
  RYBNIK-CHWAŁOWICE 22-24.04.2016
 
 
 
 
 
 PASCHA – CHRZEST – KARMEL – ZIEMIA OBIECANA
 
 – to temat przewodni naszych wspólnotowych rekolekcji , które przeżywaliśmy w dniach od 22 do 24 kwietnia 2016 roku w Rybniku Chwałowicach. W tym czasie wyciszenia i modlitwy uczestniczyli wraz z nami członkowie wspólnoty tyskiej. Przewodniczył rekolekcjom Asystent naszych obu wspólnot – ojciec Włodzimierz Tochmański.
 
 
 
  Konferencje głoszone przez Ojca wprowadzały nas w głębię rozumienia istoty naszego sakramentu chrztu świętego. Postacią, w której losach szukaliśmy podobieństwa do naszego współczesnego życia, był Mojżesz. Tak Jak Bóg wezwał Mojżesza w ogniu płonącego krzewu, tak i każdy z nas został przez Stwórcę wezwany po imieniu w sakramencie naszego chrztu, w naszym powołaniu małżeńskim i rodzinnym, w powołaniu karmelitańskim. Tak jak Mojżesz, nie bez oporów odpowiedział na Boże wezwanie , tak i my nieraz się ociągamy, by wypełniać z ochotą wolę Pana. Mojżesz miał zewnętrznego wroga w osobie faraona - my mamy wewnętrznego „faraona” naszych słabości, przyzwyczajeń, naszej grzesznej natury. Tak jak Narodowi Wybranemu pod przewodnictwem Mojżesza Bóg nieustannie towarzyszył w wędrówce do Ziemi Obiecanej, tak i nas prowadzi na naszych drogach życia do ojczyzny w Niebie. W tej ziemskiej wędrówce konieczny jest czas zatrzymania, wyciszenia, modlitwy i wewnętrznego nawrócenia. Służyły temu nasze karmelitańskie rekolekcje.
 
 
  Rekolekcje przeżywaliśmy w domu parafialnym przy sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po przyjeździe i zakwaterowaniu Ojciec służył chętnym penitentom w sakramencie spowiedzi oraz miał czas na rozmowy duchowe z każdym, kto tego potrzebował.
 
 
 
 
 Rekolekcje rozpoczęły się w piątek wieczorem konferencją ojca Asystenta. Po kolacji była sprawowana Eucharystia połączona z Nieszporami, a po jej zakończeniu mieliśmy pogodny wieczór.
 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Kompleta oraz Apel Jasnogórski zakończyły pierwszy dzień naszego odnawiania duchowego.
 Sobota  rozpoczęła się Jutrznią i modlitwą własną w ciszy. Po śniadaniu był czas na indywidualną rozmowę z Ojcem.  Konferencja o. Włodzimierza oraz Msza święta wypełniły czas do obiadu.
 
 
 O 15.00. zgromadziliśmy się w świątyni Roku Jubileuszowego na Koronce do Bożego Miłosierdzia, po niej przeżywaliśmy spotkanie z Panem na modlitwie wewnętrznej do Ewangelii z dnia 23 kwietnia tj. liturgicznej Uroczystości świętego Wojciecha. Potem był czas wolny przezywany w milczeniu.
 Spotkaliśmy się znów razem na kolacji. Po niej modliliśmy się Nieszporami . Wieczorem dzieliliśmy się doświadczeniem praktykowania modlitwy wewnętrznej. Wzruszające były świadectwa modlitewnej – intymnej więzi z Jezusem. Przez te zwierzenia ubogaciliśmy się wzajemnie pięknem naszego powołania i bliskością rodziny braci i sióstr świeckiego Karmelu.
  Wstawienie Najświętszego Sakramentu, Kompleta, Apel Jasnogórski oraz całonocna indywidualna Adoracja Eucharystycznego Jezusa przedłużyły rekolekcyjne skupienie aż do Jutrzni w niedzielę.
  Po niedzielnym śniadaniu ojciec Włodzimierz wygłosił ostatnią już konferencję. Centralnym wydarzeniem Niedzielnego przedpołudnia była uroczysta Eucharystia, podczas której Jadwiga Zaniewska została przyjęta do naszej wspólnoty. Drogiej siostrze Jadwidze od Dobrego Pasterza życzymy wytrwałości w drodze na Górę Karmel według Reguły Życia naszego Zakonu.
 
 
 
Przyjęcie do wspólnoty Jadwigi od Dobrego Pasterza
 
 
 Szkaplerz karmelitański przyjęła w czasie Mszy świętej też Elżbieta, która uczestniczyła w naszych wspólnotowych rekolekcjach. Później był jeszcze czas na radosne spotkanie przy stole, gdyż nasz brat Mariusz z Tychów obchodził swoje urodziny.
 
  
Dwaj Mariusze w trakcie posługi
 
 
  Wspólny obiad i ojcowskie błogosławieństwo naszego ojca Asystenta zakończyły tegoroczne rekolekcje. Czas wracać do naszych domów, do naszych rodzinnych, zawodowych i wspólnotowych zadań. 
 
   Niech słowo Boże, sakrament Eucharystii , nasza braterska miłość oraz przemedytowanie treści rozważań rekolekcyjnych wydadzą obfity plon naszego uświęcenia. Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy, darowany nam czas! Niech Maryja hojnie wynagrodzi ojcu Włodzimierzowi troskę o nasz duchowy wzrost ! Dziękujemy Wam, Tyska Wspólnoto OCDS, za to, że mogliśmy się ubogacić Waszą obecnością. Bóg zapłać!
 
 

Zapraszamy do wysłuchania Konferencji i homilii z opisanych rekolekcji:

 

Konferencja 1

 

 

Konferencja 2

 

Konferencja 3

 

Konferencja 4

 

Homilia 1

 

Homilia 2

 

Homilia 3

 

 
 
Joomla templates by a4joomla