Fragment książki George A. Maloney'a SJ - "Podróż w świat kontemplacji" - wydanej przez Wydawnictwo WAM - Kraków 2007.

 

OBSZARY DYSCYPLINY

  

  Jeśli masz się rozwijać w głębszej modlitwie i jedności z Bogiem, dążąc w każdej chwili do tego, by starać się Mu podobać, musisz konkretnie skupić się na różnych dziedzinach, z których składa się Twoje życie.

1. Dyscyplina ciała i zmysłów zewnętrznych. Istnieją liczne przeszkody, które utrudniają nam dobrą modlitwę, takie jak zaabsorbowanie pracą, słabe zdrowie, poranna ospałość i senność itp., te jednak przeszkody ostatecznie pokonujemy i nie uniemożliwiają nam dobrej modlitwy. Natomiast brak konsekwentnej dyscypliny w panowaniu nad ciałem i zmysłami zewnętrznymi zawsze doprowadza nas do stanu rozprężenia i skoncentrowania na sobie, które niweczą wszelką szczerą, pełną samooddania modlitwę. Tu moglibyśmy zastanowić się nad swoją pobłażliwością w jedzeniu, piciu, spaniu, sprawach płci i paleniu. Czy post zajmuje w Twoim życiu jakiekolwiek miejsce? Oglądanie telewizji bez przerwy, bez żadnej dyscypliny, może zniweczyć wszelkie pragnienie modlitwy. Czy oglądasz telewizję bez umiarkowania? Jakiego rodzaju programy oglądasz? Ile godzin dziennie przeznaczasz na oglądanie telewizji?

2. Dyscyplina zmysłów zewnętrznych. Nie wolno ci lekceważyć ani dopuszczać do zamierania władz wyobraźni i pamięci. Dary te muszą jednak być podporządkowane dyscyplinie i kontroli zdrowego rozumu i pełnej łaski woli. Aby uniknąć rozprężenia, staraj się odpędzać zaraz, gdy tylko sobie je uświadomisz,wszelkie fantazje i myśli, które mogą być niebezpieczną okazję do grzechu bądź tylko są bezwartościowe. Jałowe marzenia, bezużyteczne rozmyślania i fantazje nie tylko pochłaniają nadmierne mnóstwo czasu, lecz nadto torują drogę dalszym egocentrycznym myślą. Staraj się z energią i uwagą robić to wszystko, co robisz w danej chwili, robiąc to na chwałę Bożą. Zajmuj swą wyobraźnię i pamięć zdrowymi myślami zaczerpniętymi z Pisma św. i Liturgii, z duchowych książek i piękna natury.

3. Panowanie nad emocjami. Nie było nigdy takiego świętego, który zostałby świętym inaczej aniżeli dzięki swej głębokiej pasji podporządkowanej łase, która wpływa na intelekt i wolę. Twoje 'lubieżne” i „drażliwe” skłonności mogą prowadzić do dobrego lub złego, zależnie od tego, w jaki sposób nad nimi panujesz i w jakim stopniu kształtujesz je na wzór Boży. Gdy kierujesz się ślepymi namiętnościami, nie możesz osiągnąć jedności z Bogiem, bo większa siła odciąga Cię od skupienia się na Bogu.

4. Dyscyplina umysłu. Rolą umysłu jest oświecanie woli i wskazywanie jej, co należy czynić, bo jest dobre, a czego unikać, bo jest złe. Umysł, pod nazwą sumienia, kieruje Twoim życiem moralnym. Wszyscy potrzebujemy dyscypliny w posługiwaniu się umysłem, w decydowaniu, co pozwolić swej pamięci zachować z lektur i dociekań. Często potrzebna nam jest dyscyplina w rozwijaniu umysłu w sensie pozytywnym, ze pośrednictwem zdyscyplinowanych rozważań.

5. Asceza woli. W tym właśnie obszarze dokonujesz swoich wyborów dobra i zła. Dyscyplina potrzebna jest tu po to, by unikać braku zastanowienia, nadgorliwości, zdenerwowania, niepokoju itp. Lenistwo i lęk przed niepowodzeniem mogą ograniczyć Twoją zdolność właściwego posługiwania się wolą. Przede wszystkim to miłość własna opanowująca wolę leży u podnóża wszelkiego odchodzenia od Boga.

 

  Dyscyplina wewnętrzna w wymienionych obszarach, praktykowana systematycznie, sprawi, że staniesz się „ziarnem”. Ziarno musi pozostać w ziemi, aby obumrzeć, przynieść owoc i wydać plon dla innych (zob. J 12,24). Zanurzenie tego „ziarna” w głębokich, spokojnych wodach zdyscyplinowanego życia modlitewnego karmi, odżywia dusze i prowadzi do połączenia się jej z Bogiem. Stąd wytryska tętniące, pulsujące życie, odrzucenie starego i przyjęcie nowego. Cała Twoja osoba nieustannie ewoluuje, zmierzając ku temu, by bardziej upodobnić się do Boga, by stać się na Jego obraz i podobieństwo.

Joomla templates by a4joomla