Aktualności 2020

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 16.12.2020r.
 

  W dniu 16 grudnia 2020r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu - skróconym z uwagi na zagrożenie koronowirusem. Z tego też powodu spotkanie odbyło się w kościele. Uczestniczył w nim nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański.

W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Ojciec Włodzimierz wygłosił ostatnią część konferencji "Zamieszkiwania Boga w duszy".

4. Odmówiliśmy jedną tajemnicę różańca oraz modlitwę o oddalenie zarazy.

4. Mięliśmy okazje do indywidualnych rozmów z ojcem asystentem.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

 

 

Konferencja ojca Włodzimierza

 

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 18.11.2020r.
 

  W dniu 18 listopada 2020r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu - skróconym z uwagi na zagrożenie koronowirusem. Z tego też powodu spotkanie odbyło się w kościele. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Teresa poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

5. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty.

6. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Spotkania wspólnoty on-line:
 
 
   Od miesiąca października chętni członkowie wspólnoty mogą codziennie łączyć się on-line z pomocą internetu (w grupie na Facebooku) o godzinie 17.00 w porze wspólnej modlitwy Liturgią Godzin - nieszporami. Po zakończeniu modlitwy istnieje możliwość wspólnych dyskusji na interesujące nas tematy.
  Konferencje na dany miesiąc otrzymujemy indywidualnie za pomocą skrzynek mailowych albo na spotkaniu jako odbitki xero.
 
 
Sprawozdawczo - wyborcze spotkanie Wspólnoty w dniu 07.10.2020r.

 

  Po przywitaniu ojca delegata Krzysztofa Żywczyńskiego i członków wspólnoty przybyłych na spotkanie wspólnie odmówiliśmy Lirurgię Godzin - Nieszpory.  Następnie w imieniu ustępującej Rady Wspólnoty sprawozdanie z 3 lat działalności wygłosił jej przewodniczący - Wojciech. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków wspónoty w drodze głosowania.

    Następnie przystąpiliśmy do wyborów nowej rady.  W wyniku kolejnych tur głosowania wybrana została Rada Wspólnoty w składzie:

  Adamska Renata      - przewodnicząca Rady

  Amalio Teresa           - odpowiedzialna za formację

  Zaniewska Jadwiga  - radna

  Bożko  Mariusz          - radny

  Borowska Teresa      - radna

  Po wyborach nowowybrana Rada Wspólnoty złożyła przysięgę na wierność Kościołowi i Zakonowi.

Moment przysięgi członków nowej Rady

  Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii w takcie której przyrzeczenia czasowe na okres 3 lat złożyły Krystyna od Krzyża oraz Aleksandra od św. Rodziny.

 

 

Moment składania przyrzeczeń

 

  Spotkanie zakończyliśmy radosną agapą.

 

 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 16.09.2020r.
 

  W dniu 16 września 2020r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. Uczestniczył w nim nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Teresa poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Mięliśmy okazje do indywidualnych rozmów z ojcem asystentem.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kaplicy przyrzeczeniami definitywnymi Teresy Borowskiej, Doroty Bożko i Jolanty Markiewicz.

 

 

Uroczysta Msza św.

 

Przyrzeczenia definitywne naszych sióstr

 

 

Odnowienie ślubów przez Krystynę Szweda

 

6. Ojciec Włodzimierz wygłosił 3 część konferencjI "Zamieszkiwania Boga w duszy".

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty.

8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

 

 

W okresie marzec - sierpień 2020 z uwagi na zagrożenie koronawirusem Covid spotkań nie było.

 

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 19.02.2020r.
 

  W dniu 19 lutego 2020r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. Uczestniczył w nim nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Teresa poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Mięliśmy okazje do indywidualnych rozmów z ojcem asystentem.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kaplicy, w intencji Andrzeja Dziewiora i Alojza Suponika z okazji 25 lecia przyrzeczeń.

6. Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję o św. Józefie.

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty.

8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 
 

Śp. Halina Pająk – OCDS

  1. Elżbieta od Matki Bożej Raciborskiej

 

    Odeszła od nas 12 lutego 2020r do  Ojca Niebieskiego w Rybniku w wieku 77 lat. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele parafialnym – Bazylice Mniejszej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Rybniku. W parafii należała do Odnowy w Duchu Św. i stąd została powołana do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Raciborzu. Do wspólnoty tej została przyjęta 20.09.1989r i przyjęła imię Elżbieta od Matki Boskiej Raciborskiej, której była wielką czcicielką. Pierwsze przyrzeczenia złożyła w 1991 roku, a definitywne w 1994 roku także w Raciborzu. Natomiast śluby złożyła 29.08.1996 już w Rybniku.

    Dość dawno w zgliszczach spalonej szkoły znalazła w czasie inspekcji nadpalony, ocalały krzyż, przed którym potem stale się modliła. Często powtarzała swoją dewizę życiową, że modlitwą i postem można u Boga wszystko uprosić dla bliźnich.

    W ostatnim czasie swojego życia została doświadczona ciężką chorobą nowotworową, którą bardzo cierpliwie znosiła. Determinujące orzeczenie lekarskie o końcowym już etapie życia odebrała z pokorą.

    Komunię świętą przyjmowała codziennie, również w czasie swojego pobytu w szpitalu. Cieszyła się bardzo, że jest karmelitanką, że to Karmel nauczył ją w pełni świadomie codziennie przygotowywać się na przejście do Królestwa Niebieskiego do Pana i naszej Siostry Matki Bożej Szkaplerznej.

    Niech nasz Ojciec Niebieski obdarzy ją wieczną szczęśliwością. Niech odpoczywa w pokoju.

  

 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 15.01.2020r.
 

  W dniu 15 stycznia 2020r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Jadwiga wygłosiła konferencję - " Trudne dla ciebie osoby są cennym darem dla twego osobistego dojrzewania.” Po konferencji dyskutowaliśmy o poruszonych sprawach.

4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

5. Odczytaliśmy sprawozdania za rok 2019: z życia współnoty oraz finansowe.
 
6. Śpiewaliśmy kolędy dla Nowonarodzonego.

7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

 

Joomla templates by a4joomla