Aktualności 2018

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 12.12.2018r.

  W dniu 12 grudnia 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. Uczestniczył w nim nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Mielismy okazje do indywidualnych rozmów z ojcem asystentem.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej w trakcie której przyrzeczenia czasowe złożyła Magdalena od Maryi Matki Pięknej Miłości i Najświętszego Oblicza

 

6. Ojciec Włodzimierz wygłosił  konferencję poswięconą świętemu Józefowi.

7. W trakcie wieczoru wigilijnego podzielilismy sie opłatkiem i złożylismy sobie życzenia.

8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 20.11.2018r.

  W dniu 20 listopada 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Teresa poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Wojciech wygłosił konferencję - "Milczenie i słuchanie Józefa".

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Odczytaliśmy pismo ojca delegata Krzysztofa Górskiego do wspólnot.

7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 17.10.2018r.

  W dniu 17 października 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. Uczestniczył w nim nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Wspólnie odmówiliśmy jedną tajemnicę różańca.

4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej ze zmarłych członków naszej wspólnoty.

5. Ojciec Włodzimierz wygłosił kolejną konferencję w temacie "Przemiana karmelitańska" (dokończenie).

6. Agapa z dyskusją.

7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 19.09.2018r.

  W dniu 19 września 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Jadwiga wygłosiła konferencję„Owoce modlitwy – dzielenie się doświadczeniem Boga”

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Dyskutowaliśmy o tym, czym jest dla nas wspólnota oraz dzieliliśmy sie swoimi świadectwami.

7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Wakacyjne spotkanie Wspólnoty w dniu 18.07.2018r.

  W dniu 18 lipca 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na wakacyjnym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami

3. Wojciech przedstawił konferencję "Droga duchowa - dynamiczny proces”.  Po konferencji dyskutowaliśmy na przedstawiony temat

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 20.06.2018r.

  W dniu 20 czerwca 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

3. Jadwiga wygłosiła konferencję „Rozeznawanie osób modlących się – poszukiwanie woli Bożej”

4. Poprowadziliśmy modlitwę nieszporami i nabożeństwo w kościele.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Omówiliśmy bieżace sprawy wspólnoty:
 
 • omówienie rekolekcji wspólnoty od 25 do 27.05.2017 w Czernej.
 • pielgrzymka do Siwcówki
 • spotkania wakacyjne

7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

  Spotkanie modlitewne w dniu 06.06.2018r.
 
   W środę, 6 czerwca 2018r prowadziliśmy nabożeństwo w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W trakcie Adoracji zwracając się do Serca Jezusa modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami w intencji wszystkich chorych przebywających w szpitalu i osób opiekujących sie nimi.
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 23.05.2018r.

  W dniu 23 maja 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty.  W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Jadwiga wygłosiła konferencję „Liturgia Godzin - modlitwa Kościoła ”

4. Uczestniczyliśmy w nabożeństwie majowym w kościele.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Omówiliśmy przygotowanie do rekolekcji wspólnoty w dniach 25 - 27.05.2018 w Instytucie Osób Konsekrowanych "Elianum"     w Czernej.

7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

  Spotkanie modlitewne w dniu 02.05.2018r.
 
   W środę, 2 maja 2018r prowadziliśmy nabożeństwo w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W trakcie Adoracji zwracając się do Matki Bożej Królowej modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami w intencji wszystkich chorych przebywających w szpitalu i osób opiekujących sie nimi.
 
 
  Adoracja wraz ze wspólnotą  w Zabrzu - 21.04.2018r.
 
  W sobotę 21.04.2018 poprowadziliśmy wraz ze wspólnotą Świeckiego Zakonu Karmeitów Bosych w Zabrzu adorację. Modlilismy się nieszporami, medytowaliśmy nad tekstem Ewangelii z dnia spotkania oraz poprowadziliśmy nabożeństwo uwielbienia Zmartwychwstałego Pana.
 
 
 Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 18.04.2018r.

  W dniu 18 kwietnia 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty.  W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

3. Jadwiga wygłosiła konferencję „Lectio divina – kształtowanie serca, które słucha i poznaje Pana ”

4. Poprowadziliśmy modlitwę nieszporami i nabożeństwo w kościele.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Wybraliśmy delegata na Kongres OCDS prowincji krakowskiej.

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • prowadzenie Adoracji w Zabrzu wraz ze wspólnotą z Zabrza – 21.04.2018, godz. 17.00.
 • podziękowanie za udział w dniu skupienia – 17.03.2018 w Katowicach
 • rekolekcje wspólnoty w 2018 – wraz z Zabrzem (25-27.05.2018 roku) - w instytucie Elianum w Czernej.
 • prowadzenie comiesięczne nieszporów i modlitwy wewnętrznej w kościele
 • spotkania modlitewne w kaplicy szpitala Rybnik - Ochojec
 • przygotowanie czerwcowego wyjazdu do Siwcówki

8. Agapa z dyskusją.

9. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

  Spotkanie modlitewne w dniu 04.04.2018r.
 
   W środę, 4 kwietnia 2018r prowadziliśmy nabożeństwo w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W trakcie Adoracji radując się ze zmartwychwstania naszego Pana modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami w intencji wszystkich chorych przebywających w szpitalu.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 21.03.2018r.

  W dniu 21 marca 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. Uczestniczył w nim nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

5. Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję "Przemiana karmelitańska" (ciąg dalszy).

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • prowadzenie Adoracji w Zabrzu wraz ze wspólnotą z Zabrza – 21.04.2018, godz. 17.00.
 • rekolekcje wspólnoty w 2018 – wraz z Zabrzem (25-27.05.2018 roku).
 • prowadzenie comiesięczne nieszporów i modlitwy wewnętrznej w kościele
 • spotkania modlitewne w kaplicy szpitala Rybnik - Ochojec
 • przygotowanie do spotkań modlitewnych w Jastrzębiu
 • przygotowanie czerwcowej pielgrzymki do Siwcówki
 • pielgrzymka do Czernej – czy i kiedy?

8. Agapa z dyskusją.

9. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 
 
  Spotkanie modlitewne w dniu 07.03.2018r.
 
   W środę, 7 marca 2018r prowadziliśmy nabożeństwo w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W trakcie Adoracji modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami w intencji wszystkich chorych przebywających w szpitalu.
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 21.02.2018r.
 

  W dniu 21 lutego 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty.  W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Wojciech przedstawiła konferencję: Modlitwa wewnętrzna - spotkanie i dialog przyjaźni z Umiłowanym.

3.Teresa poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. W kościele wraz z zainteresowanymi osobami modliliśmy się Nieszporami,  a następnie poprowadziliśmy nabożeństwo modlitewne.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Modlitwa w intencji Kongresu OCDS naszej prowincji.

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • odczytanie sprawozdań rocznych za 2017 rok.
 • rekolekcje wspólnoty w dniach 25-27.05.2018 roku.
 • odejście Roberta Steuera z naszej wspólnoty do wspólnoty w Raciborzu.
 • spotkania modlitewne w kaplicy szpitala Rybnik - Ochojec - 07.03.2018
 • spotkanie formowanych w Katowicach - 17.03.2018
 • informacja o propozycjach spotkań w Jastrzębiu i w Zabrzu
8. Agapa.

9. Zakończyliśmy spotkanie modlitwą.

 

  Spotkanie modlitewne w dniu 07.02.2018r.
 
   W środę, 7 lutego 2018r prowadziliśmy nabożeństwo w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W trakcie Adoracji modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami w intencji wszystkich chorych przebywających w szpitalu.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 17.01.2018r.
 

  W dniu 17 stycznia 2018r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty.  W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Jadwiga przedstawiła konferencję: „Odkrywanie Oblicza Ojca - prawdziwy obraz Boga Ojca, prawdziwy obraz człowieka ”.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. W kościele wraz z zainteresowanymi osobami modliliśmy się Nieszporami,  a następnie kolędowaliśmy prz stajence.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • cd informacji o planowanych przedsięwzięciach naszej wspólnoty w 2018 roku.
 • rekolekcje wspólnoty w dniach 25-27.05.2018 roku.
 • comiesięcznego prowadzenia nieszporów i modlitwy wewnętrznej w kościele  w Chwałowicach.
 • spotkania modlitewne w kaplicy szpitala Rybnik - Ochojec - 07.02.2018
 • informacja o kolędowaniu przy żłobku – Katowice - Wełnowiec - 07.01.2018
 • dary Boga dla członków naszej wspólnoty i ich rodzin w 2017 roku - swiadectwa członków wspólnoty
7. Agapa.

8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

  Dzień skupienia 07.01.2018r Katowice- Wełnowiec.
 
  W czasie spotkania grudniowego (2017), zaproponowano nam prowadzenie spotkania kolędowego w trakcie dnia skupienia na śląskich wspólnot OCDS. Zadania tego podjęła sie Renia, która przygotowała ponad 1,5 godzinne nabożeństwo połączone z modlitwą, medytacją i oczywiście kolędowaniem. Zaproszeni członkowie Oazy Rodzin z Rybnika - Popielowa poprowadzili śpiew przy akompaniamencie gitary. Na zakończenie Renia i Teresa otrzymały gomkie brawa od uczestników spotkania. Dziękujmu Bogu, że mogliliśmy go wilebić modlitwą i śpiewem w czasie tego styczniowego spotkania.
 
 
 

 

 

 

 

  Spotkanie modlitewne w dniu 03.01.2018r.
 
   W środę, 3 stycznia 2018r prowadziliśmy spotkanie kolędowe w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. By uczcić Nowonarodzone Dziecię modliliśmi się śpiewając kolędy wraz z zainteresowanymi osobami w intencji wszystkich chorych przebywających w szpitalu.
 
 
Joomla templates by a4joomla