Aktualności 2017

 

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 13.12.2017r.

  W dniu 13 grudnia 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. Uczestniczył nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Odmówiliśmy nieszpory.

3. Teresa poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

5. Ojciec Włodzimierz wygłosił ciąg dalszy konferencji "Przemiana karmelitańska".

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 
 • informacja o próbie wypracowania sposobu prac wspólnoty na lata 2017 – 2018 w aspekcie udziału członków wspólnoty w wykładach w Karmelitańskim Instytucie Duchowości.
 • rekolekcje wspólnoty w 2018 roku.
 • przygotowanie do comiesięcznego prowadzenia nieszporów i modlitwy wewnętrznej w kościele  w Chwałowicach.
 • spotkania modlitewne w kaplicy szpitala Rybnik - Ochojec - 03.01.2018
 • kolędowanie przy żłobku – Katowice - Wełnowiec - 07.01.2018
8. Radosna agapa.

9. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

 

  Spotkanie modlitewne w dniu 07.12.2017r.
 
  W środę, 7 grudnia 2017r prowadziliśmy spotkanie modlitewne w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W dzień wspomnienia św. Mikołaja za jego wstawiennictwem modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami w intencji wszystkich chorych przebywających w szpitalu.
 
 
 
  Dzień skupienia 03.12.2017r Katowice- Wełnowiec.
 
  W tym dniu członkowie naszej wpólnoty zapewnili oprawę liturgiczną spotkania naszych wspólnot Świeckiego Karmelu w kościele w Katowicach - Wełnowcu. Po zakończeniu spotkania przygotowaliśmy dla wszystkich agapę, która była okazją do podzielenia się wzajemnymi doświadczeniami.
 

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 15.11.2017r.

   W dniu 15 listopada 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Jadwiga poprowadziła konferencję "Słuchanie Słowa na każdy dzień – wierność w słuchaniu Pana"

3. Prowadząc wspólne nabożeństwo w Kościele modliliśmy się Liturgią Godzin - Nieszporami, a potem Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

5Omówienie bieżących spraw wspólnoty:
 • nowy statut Swieckiego Zakony Karmelitów Bosych
 • spotkanie modlitewne w kaplicy szpitala w Rybniku – Orzepowicach od 06.12.2017 – ponowne powadzenie
 • rekolekcje wspólnoty – 25 – 27.05.2017 w Rybniku.
 • prowadzenie spotkania Katowice – Wełnowiec 03.12.2017

6. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 18.10.2017r.

  W dniu 18 października 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. Uczestniczył nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Odmówiliśmy nieszpory.

3. Teresa poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w trakcie której przyjęta została do wspólnoty Klaudia od św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

5. Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję "Przemiana karmelitańska".

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 
 • informacja o próbie wypracowania sposobu prac wspólnoty na lata 2017 – 2018 w aspekcie udziału członków wspólnoty w wykładach w Karmelitańskim Instytucie Duchowości.
 • rekolekcje wspólnoty w 2018 roku.
 • przygotowanie do comiesięcznego prowadzenia nieszporów i modlitwy wewnętrznej w kościele  w Chwałowicach.
8. Radosna agapa.

9. Ks. Teodor Suchoń podzielił się z nami refleksjami z pobytu w Kazachstanie w aspekcie istniejęcej tam wspólnoty katolickiej.

10. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Przyjęcie do wspólnoty Klaudii od św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 21.09.2017r.

  W dniu 21 września 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Odmówiliśmy nieszpory.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Jadwiga poprowadziła konferencję "Z Maryją Matką Jezusa . Autentyczna pobożność maryjna, kim jest dla świeckiego karmelity Matka Jezusa ?"

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Pogodne wieczór, podczas którego członkowie wspólnoty podzielili się, w formie świadectwa, doświadczeniem mocy Pana w swoim życiu

7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 16.08.2017r.

 

 W dniu 16 sierpnia 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modlili.smy się nieszporami.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Jadwiga poprowadziła konferencję"Organizacja i władza. Świecki Zakon integralną częścią Zakonu Karmelitańskiego. Jak wygląda strukturalny porządek i rola świeckiego karmelity w relacji do Zakonu?". 

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6.  Omówienie bieżących spraw wspólnoty:

 • nowa strona internetowa,
 • płytki CD z zapisem rekolekcji
 • konferencja o. Hańczaka z Siwcówki
 • MURAWA - wrzesień 2017.
 • informacja dla chętnych do podjęcia studiów na KID
 • informacja o chorych członkach naszej wspólnoty

7. Zakończyliśmy spotkanie modlitwą.

 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 19.07.2017r.
 

  W dniu 19 lipca 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Odmówiliśmy nieszpory.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Jadwiga poprowadziła konferencję "„Życie charyzmatem i duchowością, jak formować właściwą postawę wierności ?”.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6.  Omówienie bieżących spraw wspólnoty:
 • wspomnienie o pielgrzymce do Siwcówki,
 • nowa strona internetowa.
 • wspomnienie o Waldemarze Smyczku – tekst do Żyć Karmelem...
 • wspomnienie po rekolekcjach

7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 

 

Rybnik 12 - 14.06.2015 -  rekolekcje naszej

rybnickiej wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych  

  „Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”

 

 

  W dniach od 9 do 11 czerwca 2017 roku nasza wspólnota przeżywała swoje coroczne rekolekcje. Uczestniczyły w nich też osoby, które nie należą do świeckiego Karmelu. Rekolekcje odbywały się w domu parafialnym sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach. Więcej informacji w pozycji "Nasze rekolekcje".

 

Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 17.05.2017r.

 

 W dniu 17 maja 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Odmówiliśmy nieszpory.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Jadwiga poprowadziła konferencję "W służbie Bożego planu. Świadczenie o obecności Boga, w jakim zakresie Kościół potrzebuje świeckich karmelitów".

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6Przygotowanie do rekolekcji 09 - 11.06.2017 Rybnik  - Chwałowice – plan rekolekcji + zebranie starych książek na kiermasz.
7.  Omówienie bieżących spraw wspólnoty:
 • spotkanie w Kaplicy szpitala Rybnik Orzepowice - 07.06.2017,
 • pielgrzymka do Siwcówki.
 • podział folderów między uczestników, zobowiązanie do rozdzielenia
 • informacja o stanie zdrowia Teresy Kurasz + prośba o modlitwę
 • informacja o składce dla Marysi Wróbel ze wspólnoty w Przemyślu

8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 
Sprawozdawczo - wyborcze spotkanie Wspólnoty w dniu 05.04.2017r.

 

  Po przywitaniu ojca delegata Krzysztofa Górskiego i członków wspólnoty przybyłych na spotkanie wspólnie odmówiliśmy Lirurgię Godzin - Nieszpory.  Następnie w imieniu ustępującej Rady Wspólnoty sprawozdanie z 3 lat działalności wygłosił jej przewodniczący - Wojciech. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków wspónoty w drodze głosowania.

    Następnie przystąpiliśmy do wyborów nowej rady.  W wyniku kolejnych tur głosowania wybrana została Rada Wspólnoty w składzie:

  Wojciech Drygalski   - przewodniczący Rady

  Amalio Teresa           - odpowiedzialna za formację

  Drawińska Jadwiga  - radna

  Adamska Renata      - radna

  Przekaza Ryszard     - radny

  Po wyborach uczestniczyliśmy w Eucharystii, w trakcie której nowowybrana Rada Wspólnoty złożyła przysięgę na wierność Kościołowi i Zakonowi.

  Spotkanie zakończyliśmy radosną agapą.

 

Eucharystię sprawował o. Krzysztof Górski - delegat ojca prowincjała

ds Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

 

 

  Przysięga członków nowowybranej Rady Wspólnoty
 
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 15.03.2017r.

 W dniu 15 marca 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Modliliśmy się nieszporami.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Jadwiga poprowadziła konferencję Świadkowie doświadczenia Boga”.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:

 • rozpoczęcie przygotowań do wyborów – 5 kwiecień 2017
 • rekolekcje wspólnoty – 09 – 11.06.2017.
 • Rekolekcje dla członków Rad wspólnoty – 10 do 12 marca 2017
 • spotkanie Rady Wspólnoty – 22.03.2017 

7. Informacja o ekshumacji doczesnych szczątków Kunegundy Siwiec.

8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 
 
 
 
 
 
 
 
25 lutego 2017 odszedł do Pana 
WALDEMAR  SMYCZEK
 
  Wieloletni członek rybnickiej wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmeliów Bosych.
  Do wspólnoty wstąpił w 1991 roku, pierwsze przyrzeczenia złożył w 1992 roku,
a w roku 1996 złożył śluby zakonne.
  Wiele Jego ostatnich lat to lata walki z ciężką chorobą, w czasie której wielokrotnie dawał  świadectwo wiary i nieustannej nadziei.
  Niech nasza Matka Królowa Karmelu poprowadzi go do do Syna, a radość przebywania w niebieskiej rzeczywistości  będzie Mu spełnieniem Jego życia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 15.02.2017r.

 W dniu 15 lutego 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu wspólnoty. Uczestniczył nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Odmówiliśmy nieszpory.

3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w trakcie której dziękowaliśmy Bogu za dar 20 lat przynależności do Świeckiego Karmelu naszej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz 65 lat jej życia.

5. Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję "Idźcie i głoście".

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • spotkanie modlitewne w kaplicy szpitala Rybnik Orzepowice - 01.03.2017
 • rozpoczęcie przygotowań do wyborów – kwiecień 2017
 • rekolekcje wspólnoty: 09 – 11.06.2017 Rybnik - Chwałowice
 • rekolekcje dla członków Rad wspólnot.
8. Radosna agapa.

9. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 
 
Spotkanie modlitewne w dniu 01.02.2017r.

  W wigilię święta ofiarowania Pańskiego 1 lutego 2017r prowadziliśmy spotkanie modlitewne w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. Modliliśmy się wraz z zainteresowanymi osobami modlitwą dziękczynną, a nasza modlitwa była modlitwą wynagradzającą Jezusowi i Jego Matce.

 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 18.01.2017r.

 W dniu 18 stycznia 2017r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na kolejnym spotkaniu. W trakcie spotkania:

1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.

2. Odmówiliśmy nieszpory.

3. Jadwiga wygłosiła konferencję - „Naśladowanie Jezusa w Świeckim Karmelu terezjańskim. Rady ewangeliczne i błogosławieństwa, co je charakteryzuje w konkrecie codziennego życia? ”

4. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.

5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

6. Wojciech zapoznał członków wspólnoty ze sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem finansowym za 2016 rok.

7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:

 • spotkanie modlitewne w kaplicy szpitala Rybnik Orzepowice - 01.02.2017
 • rozpoczęcie przygotowań do wyborów – kwiecień 2017
 • rekolekcje wspólnoty: 09 – 11.06.2017 Rybnik - Chwałowice
 • sprawy finansowe

8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.

 
Spotkanie kolędowe w dniu 04.01.2017r.

  W środę, 4 stycznia 2017r prowadziliśmy spotkanie kolędowe w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W pierwszą środę stycznia kolędowaniem radowaliśmy się z przyjścia na świat Nowonarodzonego Dzieciątka.

 
 
Joomla templates by a4joomla