Aktualności 2016

 

Przedświąteczne spotkanie Wspólnoty w dniu 14.12.2016r.
 W dniu 14 grudnia 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na radosnym, przedświątecznym spotkaniu. Uczestniczył w nim nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w trakcie której świętujące jubileusz 25-lecia Krystyna - Teresa od Miłosierdzia Bożego i  Halina-  Elżbieta od Matki Bożej odnowiły przyrzeczenia definitywne na całe życie, a do wspólnoty została przyjęta Magdalena od Maryi Matki Pięknej Miłosci i od Najświętszego Oblicza.
5.Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję o Janie od Krzyża (w dzień jego uroczystości)..
7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • sprawy finansowe
 • kolejne spotkanie "Na Horebie" - 04.01.2017 - szpital Orzepowice
 • nowy numer "Żyć Karmelem w świecie" z informacjami o naszej wspólnocie.
 • termin rekolekcji wspólnoty - 09 - 11.06.2017 roku.
8. W trakcie radosnej agapy podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia na nadchodzące Święta.
9. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
 
 
Krystyna i Halina odnawiają przyrzeczenia definitywne w dzień 25 - lecia ich pierwszych przyrzeczeń
 
 
 
 
Przyjęcie do wspólnoty
Magdy od Maryi Matki Pięknej Miłości i Najświętszego Oblicza
 
 
Spotkanie modlitewne w dniu 07.12.2016r.
  W środę, 7 grudnia 2016r prowadziliśmy spotkanie modlitewne w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W wigilię uroczystości niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami do Matki Bożej, a nasza modlitwa była modlitwą wynagradzającą naszej Matce.
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 16.11.2016r.
W dniu 16 listopada 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na kolejnym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga wygłosiła konferencję - Nasza tożsamość, wartości i zaangażowanie. Zasadnicze elementy powołania świeckiego karmelity. Jak żyć         nimi w praktyce ?
4. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Wojciech omówił temat - Podejmijmy pierwsze rzeczy - o powrocie do żaru powołania.
7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • spotkanie modlitewne w kaplicy szpitala Rybnik Orzepowice - 07.12.2016 
 • następne spotkanie – 14.12.2016
 • rekolekcje wspólnoty: 09 – 11.06.2017 Rybnik - Chwałowic 
 • sprawy finansowe 
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
Spotkanie w Katowicach Wełnowcu w dniu 06.11.2016r.
W pierwszą niedzielę listopada nasza wspólnota przygotowała organizacyjnie tradycyjny comięsięczny dzień skupienia w kościele pw Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Katowicach Wełnowcu. Udział w liturgii Mszy św., prowadzenie Liturgii Godzin oraz przygotowanie agapy pozwoliły nam na pomoc licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania.
 
Modlitwa różańcowa w dniu 02.11.2016r.
  W środę, 2 listopada 2016r prowadziliśmy modlitwę różańcową w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W trakcie spotkania modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami do Matki Bożej Szkaplerznej za zmarłych zalecanych i z naszych rodzin.
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 19.10.2016r.
 W dniu 19 października 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na radosnym, świątecznym spotkaniu w kościele św. Stanisława w Żorach. Uczestniczył nasz ojciec asystent Włodzimierz Tochmański. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w trakcie której Jadwiga od Jezusa Miłosiernego złożyła przyrzeczenia definitywne na całe życie, a Ryszard od Matki Boskiej i św. Jana złożył przyrzeczenia na trzy lata.
5.Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję "Gadulstwo - skrzydlate słowa".
7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • prowadzenie spotkania na Wełnowcu w dniu 06.11.2016.
 • sprawy finansowe
 • kolejne spotkanie "Na Horebie" - 02.11.2016 - szpital Orzepowice
 • nowy numer "Żyć Karmelem w świecie" z informacjami o naszej wspólnocie.
 • przyjazd do naszej wspólnoty na spotkanie listopadowe wspólnoty z Zabrza.
 • wybraliśmy miejsce i ewentualne terminy rekolekcji wspólnoty w 2017 roku.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
 
Przyrzeczenia definitywne Jadwiga od Jezusa Miłosiernego
oraz czasowe Ryszard od Matki Boskiej i św. Jana
 
 
 
Nocne czuwanie w dniu 14.10.2016r.
 
 W wigilię uroczystości św. Teresy od Jezusa nasza wspólnota poprowadziła nocne czuwanie w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach. Czuwanie rozpoczęliśmy wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odmówieniem nieszporów brewiarzowych.
 W trakcie czuwanie do północy poprowadziliśmy medytację do tekstu Ewangelii z dnia czuwania, zapoznaliśmy obecnych z wierszami św. Teresy od Jezusa, porowadziliśmy częśc bolesną modlitwy różańcowej, a ostatnia godzinę adorowaliśmy Jezusa w milczeniu.
 Najważniejszym punktem nocnego czuwania była Eucharystia. Mszę św. odprawił ksiądz proboszcz Teodor Suchoń, który jako homilię wygłosił obszerna konferencję.
 Po godzinnej przerwie, w trakcie której w domu parafialnym byłe wyświetlone filmy o Karmelitankach Bosych wróciliśmy do kościoła, aby odmówic częśc radosną modlitwy różańcowej. 
 Po godzinie 3.30 powitaliśmy nowy dzień modlitwą do Ducha Świętego, odmówieniem jutrzni oraz litanią do Matki Bożej Królowej Karmelu.
 Jeszcze tylko odśpiewane Godzinki, adoracja w milczeniu i nocne czuwanie dobiegło końca.
 Oprócz przygotowania do Uroczystości św. Teresy od Jezusa nocne czuwanie wpisało sie w "Wielką Pokutę" narodu na Jasnej Górze.
 
 
Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach
 
 
Modlitwa różańcowa w dniu 12.10.2016r.
  W środę, 12 października 2016r prowadziliśmy modlitwę różańcową w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach. W trakcie spotkania przedstawiliśmy zebranym w kościele osobę Sługi Bożej Kunegundy Siwiec, a w trakcie modlitwy różańcowej zapoznaliśmy zebranych ze słowami, jakie powiedziieli do niej Jezus oraz święci Karmelu. Po modlitwie dzieci otrzymały zdjęcie Kundusi.
 
 
Modlitwa różańcowa w dniu 05.10.2016r.
  W, środę, 5 października 2016r prowadziliśmy modlitwę różańcową w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W trakcie spotkania modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami do Matki Bożej Szkaplerznej o Jej opiekę dla chorych.
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 21.09.2016r.
W dniu 21 września 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na kolejnym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga podzieliła się refleksjami "O wspólnocie".
4. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Dzieliliśmy sie własnymi wspomnieniami w temacie "Własne przezycie uczestnictwa w życiu naszej wspólnoty.
7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • informacja o rekolekcjach o modlitwie: II Etap – 8-12 czerwca, I Etap – 5-9 październik 2016.
 • pielgrzymka do Kundusi - 08.10.2016 - plan
 • spotkanie "Na Horebie" - 05.10.2016 - szpital Orzepowice
 • prowadzenie spotkaniana Wełnowcu - listopad 2016
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
 
Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 07.09.2016r.
  W, środę, 7 września 2016r prowadziliśmy kolejne spotkanie modlitewne "Na Horebie".
 Na zaproszenie księdza prowadzacego duszpasterstwo chorych spotkaliśmy się po raz kolejny w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. W trakcie spotkania modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami do Matki Bożej Szkaplerznej o Jej opiekę dla chorych.
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 17.08.2016r.
W dniu 17 sierpnia 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na wakacyjnym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga wygłosiła konferencję - „W szmerze łagodnego powiewu. Znaczenie wewnętrznej ciszy i milczenia w życiu modlitwy”.
4. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Wojciech wygłosił konferencję - "Modlitwa jako aktualizacja wiary".
6. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • informacja o rekolekcjach o modlitwie: II Etap – 8-12 czerwca, I Etap – 5-9 październik 2016.
 • pielgrzymka do Kundusi - 08.10.2016 - plan
 • spotkanie "Na Horebie" - 07.09.2016 - szpital Orzepowice
 • prowadzenie spotkaniana Wełnowcu - listopad 2016
7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
 
Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach
 
 W dniach 21 - 23 lipca 2016 r  Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach (parafia, gdzie spotyka się nasza wspólnota) gościło relikwie świętej, która jest jego Patronką. Relikwie gościły w Sanktuarium w drodze na Światowe Dni Młodzieży. W dniu 22.07 nasza wspólnota brała czynny udział w liturgii Mszy św. a po Eucharystii poprowadziła spotkanie modlitewne. Czuwanie przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus było niesamowitym przeżyciem dla każdego z nas, tym bardziej że zarówno w trakcie Mszy św. jak i spotkania modlitewnego była obecna bardzo duża grupa wiernych z sąsiednich parafii. Niektóre grupy zorganizowały przejazd autokarem by wszyscy chętni mogli być w Sanktuarium podczas tak znaczącego wydarzenia. Z Rybnika relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostały przewiezione do klasztoru Karmelitanek Bosych w Katowicach.
 
 
Członkowie wspólnoty przy relikwiach
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 20.07.2016r.
W dniu 20 lipca 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na wakacyjnym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Teresa wygłosiła konferencję - W pancerzu sprawiedliwości i z tarczą wiary. Umacnianie się poprzez intensywne życie wiarą, nadzieją i miłością”.
4. Wojciech poprowadził medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • informacja o rekolekcjach o modlitwie: II Etap – 8-12 czerwca, I Etap – 5-9 październik 2016.
 • spotkanie „Na Horebie” - w sierpniu spotkania nie będzie
 • spotkania wspólnoty w miesiącach wakacyjnych - tak jak w ubiegłym roku będą miały charakter nieobowiązkowy, 
 • prowadzenie spotkania na Wełnowcu (listopad 2016).
 • prowadzenie spotkania modlitewnego przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 22.07 – godz.10.30 
7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
 
Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 06.07.2016r.
  W, środę, 6 lipca 2016r prowadziliśmy kolejne spotkanie modlitewne "Na Horebie".
 Na zaproszenie księdza prowadzacego duszpasterstwo chorych spotkaliśmy się po raz kolejny w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. Adoracją Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w trakcie której trwaliśmy na cichej modlitwie wewnętrznej – medytacji do Ewangelii z dnia bieżącego i Nieszporami modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami.
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 15.06.2016r.
W dniu 15 czerwca 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Jadwiga wygłosiła konferencję - „Zachowując posty. Wyrzeczenia jako wymiar miłości”.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Wojciech wygłosił konferencję - "Modlitwa serca"
6. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • informacja o rekolekcjach o modlitwie: II Etap – 8-12 czerwca, I Etap – 5-9 październik 2016.
 • spotkania wspólnoty w miesiącach wakacyjnych - tak jak w ubiegłym roku będą miały charakter nieobowiązkowy,
 • spotkanie „Na Horebie” - 06.07.2016, 
 • prowadzenie spotkania na Wełnowcu (listopad 2016).
 • pomoc wspólnocie w Zabrzu
 • Pielgrzymka do Kundusi - 25.06.2016
7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
Erygowanie Bractwa Szkaplerznego w Żorach
 
  8 maja w parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach podczas mszy świętej o godz.18 odbyło się uroczyste odczytanie aktu erygowania wspólnoty szkaplerznej, w działaniu której aktywnie uczestniczą członkowie naszej wspólnoty OCDS. Mszę świętą celebrował Ojciec Delegat Włodzimierz Tochmański, koncelebrowali ją proboszcz Stanisław Gańcorz oraz moderator wspólnoty ks. Przemysław Malinowski. Członkowie Bractwa złożyli przyrzeczenie brackie oraz przyjęli duże szkaplerze brackie.
  Po Mszy świętej miała miejsce wspólnotowa agapa. Bractwu Szkaplerznemu z okazji oficjalnego włączenia w rodzinę wspólnoty karmelitańskiej życzymy duchowego wzrastania oraz radosnego podążania pod płaszczem Maryi do nieba.
 
 
 
 
Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 01.06.2016r.
  W środę, 1 lipca 2016r prowadziliśmy kolejne spotkanie modlitewne "Na Horebie".
 Na zaproszenie księdza prowadzacego duszpasterstwo chorych spotkaliśmy się po raz kolejny w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. Adoracją Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w trakcie której trwaliśmy na cichej modlitwie wewnętrznej – medytacji do Ewangelii z dnia bieżącego i Nieszporami modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami.
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 18.05.2016r.
W dniu 18 maja 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Uczestniczylismy w Nabożeństwie Majowym w dniu urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Jadwiga wygłosiła konferencję - "Gromadząc skarby w niebie. Ufne oddanie się w ręce Boga wyrazem wewnętrznej wolności"
6. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • informacja o rekolekcjach o modlitwie: II Etap – 8-12 czerwca, I Etap – 5-9 październik 2016.
 • podsumowanie rekolekcji naszej wspólnoty – 22-24.04.br.
 • Spotkanie „Na Horebie” - 01.06.2016,
 • Murawa 2016,
 • prowadzenie spotkania na Wełnowcu (listopad 2016).
 • rekolekcje dla mężczyzn – Kluszkowce 2016
 • Pielgrzymka do Kundusi - 25.06.2016
7. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
 
Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 10.05.2016r.
 Dnia 10 maja 2016 roku o godzinie 18.45 w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach nasza wspólnota przewodniczyła spotkaniu modlitewnemu „Na Horebie”. Zostaliśmy zaproszeni przez wspólnotę Bractwa Szkaplerznego im. Św. Rafała Kalinowskiego w Żorach, której Moderatorem jest ksiądz Przemysław Malinowski. Bractwo w Żorach uczestniczyło w naszej modlitwie przygotowując się do uroczystości erygowania tej wspólnoty, która będzie miała miejsce 8 czerwca br. Rozpoczęliśmy czuwanie od Hymnu do Ducha Świętego, potem modliliśmy się Nieszporami, po których trwaliśmy na cichej modlitwie wewnętrznej – medytacji do Ewangelii z dnia bieżącego. Potem był czas na milczącą Adorację Jezusa Eucharystycznego, po której nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Uroczysty hymn Flos Carmeli zakończył nasze braterskie spotkanie modlitewne. Wspólnocie szkaplerznej w Żorach, która już wkrótce zostanie oficjalnie włączona w rodzinę Karmelitańską, życzymy wielu łask Bożych przez ręce Maryi – Królowej Karmelu.
 
 
Spotkanie "Na Horebie" - kościół św. Filipa i Jakuba Żory
 
 
Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 04.05.2016r.
  W, środę, 4 maja 2016r prowadziliśmy kolejne spotkanie modlitewne "Na Horebie".
 Na zaproszenie księdza prowadzacego duszpasterstwo chorych spotkaliśmy się po raz kolejny w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. Adoracją Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, majowym uwielbieniem Matki Bożej i Nieszporami modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami.
 
 
 REKOLEKCJE  WSPÓLNOT RYBNICKIEJ I TYSKIEJ
  RYBNIK-CHWAŁOWICE 22-24.04.2016
 PASCHA – CHRZEST – KARMEL – ZIEMIA OBIECANA
 – to temat przewodni naszych wspólnotowych rekolekcji , które przeżywaliśmy w dniach od 22 do 24 kwietnia 2016 roku w Rybniku Chwałowicach. W tym czasie wyciszenia i modlitwy uczestniczyli wraz z nami członkowie wspólnoty tyskiej. Przewodniczył rekolekcjom Asystent naszych obu wspólnot – ojciec Włodzimierz Tochmański.
 Konferencje głoszone przez Ojca wprowadzały nas w głębię rozumienia istoty naszego sakramentu chrztu świętego. Postacią, w której losach szukaliśmy podobieństwa do naszego współczesnego życia, był Mojżesz. Tak Jak Bóg wezwał Mojżesza w ogniu płonącego krzewu, tak i każdy z nas został przez Stwórcę wezwany po imieniu w sakramencie naszego chrztu, w naszym powołaniu małżeńskim i rodzinnym, w powołaniu karmelitańskim. Tak jak Mojżesz, nie bez oporów odpowiedział na Boże wezwanie , tak i my nieraz się ociągamy, by wypełniać z ochotą wolę Pana. Mojżesz miał zewnętrznego wroga w osobie faraona - my mamy wewnętrznego „faraona” naszych słabości, przyzwyczajeń, naszej grzesznej natury. Tak jak Narodowi Wybranemu pod przewodnictwem Mojżesza Bóg nieustannie towarzyszył w wędrówce do Ziemi Obiecanej, tak i nas prowadzi na naszych drogach życia do ojczyzny w Niebie. W tej ziemskiej wędrówce konieczny jest czas zatrzymania , wyciszenia, modlitwy i wewnętrznego nawrócenia. Służyły temu nasze karmelitańskie rekolekcje.
 Rekolekcje przeżywaliśmy w domu parafialnym przy sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po przyjeździe i zakwaterowaniu Ojciec służył chętnym penitentom w sakramencie spowiedzi oraz miał czas na rozmowy duchowe z każdym, kto tego potrzebował .Rekolekcje rozpoczęły się w piątek wieczorem konferencją ojca Asystenta. Po kolacji była sprawowana Eucharystia połączona z Nieszporami , a po jej zakończeniu mieliśmy pogodny wieczór.
 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Kompleta oraz Apel Jasnogórski zakończyły pierwszy dzień naszego odnawiania duchowego.
 Sobota rozpoczęła się Jutrznią i modlitwą własną w ciszy. Po śniadaniu był czas na indywidualną rozmowę z Ojcem. Konferencja o. Włodzimierza oraz Msza święta wypełniły czas do obiadu.
 O 15.00. zgromadziliśmy się w świątyni Roku Jubileuszowego na Koronce do Bożego Miłosierdzia, po niej przeżywaliśmy spotkanie z Panem na modlitwie wewnętrznej do Ewangelii z dnia 23 kwietnia tj. liturgicznej Uroczystości świętego Wojciecha. Potem był czas wolny przezywany w milczeniu.
 Spotkaliśmy się znów razem na kolacji. Po niej modliliśmy się Nieszporami . Wieczorem dzieliliśmy się doświadczeniem praktykowania modlitwy wewnętrznej. Wzruszające były świadectwa modlitewnej – intymnej więzi z Jezusem. Przez te zwierzenia ubogaciliśmy się wzajemnie pięknem naszego powołania i bliskością rodziny braci i sióstr świeckiego Karmelu.
Wstawienie Najświętszego Sakramentu, Kompleta , Apel Jasnogórski oraz całonocna indywidualna Adoracja Eucharystycznego Jezusa przedłużyły rekolekcyjne skupienie aż do Jutrzni w niedzielę.
 Po niedzielnym śniadaniu ojciec Włodzimierz wygłosił ostatnią już konferencję. Centralnym wydarzeniem Niedzielnego przedpołudnia była uroczysta Eucharystia, podczas której Jadwiga Zaniewska została przyjęta do naszej wspólnoty. Drogiej siostrze Jadwidze od Dobrego Pasterza życzymy wytrwałości w drodze na Górę Karmel według Reguły Życia naszego Zakonu. Szkaplerz karmelitański przyjęła w czasie Mszy świętej też Elżbieta , która uczestniczyła w naszych wspólnotowych rekolekcjach. Później był jeszcze czas na radosne spotkanie przy stole, gdyż nasz brat Mariusz z Tychów obchodził swoje urodziny. Wspólny obiad i ojcowskie błogosławieństwo naszego ojca Asystenta zakończyły tegoroczne rekolekcje. Czas wracać do naszych domów, do naszych rodzinnych, zawodowych i wspólnotowych zadań. Niech słowo Boże, sakrament Eucharystii , nasza braterska miłość oraz przemedytowanie treści rozważań rekolekcyjnych wydadzą obfity plon naszego uświęcenia. Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy, darowany nam czas! Niech Maryja hojnie wynagrodzi ojcu Włodzimierzowi troskę o nasz duchowy wzrost ! Dziękujemy Wam, Tyska Wspólnoto OCDS, za to, że mogliśmy się ubogacić Waszą obecnością. Bóg zapłać!
 
 
Uczestnicy  rekolekcji
 
 
 
 
Przyjęcie do wspólnoty Jadwigi od Dobrego Pasterza
 
 
 
Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 06.04.2016r.
 W, środę, 6 kwietnia 2016r prowadziliśmy kolejne spotkanie modlitewne "Na Horebie".
 Na zaproszenie księdza prowadzacego duszpasterstwo chorych spotkaliśmy się po raz kolejny w kaplicy szpiala w Rybniku - Orzepowicach. Nieszporami, medytacją tekstu Pisma Świętego, uwielbieniem Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami.
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 16.03.2016r.
 W dniu 16 marca 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga wygłosiła konferencję„Zanurzeni w Liturgii Kościoła. Uświęcenie dnia i uwielbienie Boga Liturgią Godzin”.
4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej z nauką rekolekcyjną.
5. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
6. Wojciech przedstawił fragment książki "Wprowadzenie do modlitwy mistycznej" - "Skupienie to już mistycyzm".
7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • informacja o rekolekcjach o modlitwie: II Etap – 8-12 czerwca, I Etap – 5-9 październik 2016.
 • Informacja o rekolekcjach naszej wspólnoty – 22 - 24.04.2016; Rybnik - Chwałowice.
 • Spotkanie „Na Horebie” - 06.04.2016,
 • kurs dla Rad Wspólnot 4 - 6 marca 2016 - informacje o spotkaniu,
 • prowadzenie spotkania na Wełnowcu (listopad 2016).
 • kolejna MURAWA - maj 2016
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
 
Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 02.03.2016r.
 W, środę, 2 marca 2016r prowadziliśmy kolejne spotkanie modlitewne "Na Horebie".
 Na zaproszenie księdza prowadzacego duszpasterstwo chorych spotkaliśmy się po raz czwarty w kaplicy szpiala w Rybniku - Orzepowicach. Nieszporami, medytacją tekstu Pisma Świętego, uwielbieniem Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami.
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 17.02.2016r.
 W dniu 17 lutego 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga wygłosiła konferencję - „Oddając się rozważaniu Prawa Bożego. Czytanie duchowe, aby Słowo mieszkało w nas.”
4. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
5. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
6. Wojciech przedstawił konferencje: "Eucharystia kulminacją wiary (ks. Tadeusz Dajczer – fragment książki – przyczynek do dyskusji)".
7. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
 • informacja o rekolekcjach o modlitwie: II Etap – 8-12 czerwca, I Etap – 5-9 październik 2016.
 • Informacja o rekolekcjach wspólnoty – 22-24.04.br.
 • Spotkanie „Na Horebie” - 02.03.2016,
 • kurs dla Rad Wspólnot 4 - 6 marca 2016,
 • prowadzenie spotkania na Wełnowcu.
 • wspomnienie o śp. s. Urszuli – dziesiątka różańca w intencji zmarłych naszej wspólnoty
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
Spotkanie modlitewne "Na Horebie" w dniu 01.02.2016r.
W, środę, 1 lutego 2016r prowadziliśmy kolejne spotkanie modlitewne "Na Horebie".
Na zaproszenie księdza prowadzacego duszpasterstwo chorych spotkaliśmy się po raz trzeci w kaplicy szpitala w Rybniku - Orzepowicach. Nieszporami, medytacją tekstu Pisma Świętego, uwielbieniem Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie modliliśmi się wraz z zainteresowanymi osobami z parafii.
 
 
Comiesięczne spotkanie Wspólnoty w dniu 20.01.2016r.
W dniu 20 stycznia 2016r członkowie rybnickiej Wspólnoty spotkali się na comiesięcznym spotkaniu. W trakcie spotkania:
1. Powitalismy ojca Włodzimierza i rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.
2. Odmówiliśmy nieszpory.
3. Jadwiga poprowadziła medytację w oparciu o tekst Ewangelii z dnia spotkania.
4. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
5. Ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję "Posłuszeństwo woli Bożej jako dynamiczny proces w życiu świeckiego karmelity i wspólnoty".
6. Omówiliśmy bieżące sprawy wspólnoty:
- odczytano sprawozdanie Rady Wspólnoty za 2015 rok.
- kolejne spotkania modlitewne "Na Horebie" - 3 luty 2016.
- informacja o nowej stronie internetowej wspólnoty.
- informacja o wyznaczeniu naszej wspólnoty do przygotowania spotkania na Wełnowcy w br.,
7. Rekreacja - radosna agapa.
8. Zakończyliśmy spotkanie Apelem Jasnogórskim i modlitwą.
 
 
Joomla templates by a4joomla